Facebook

AKREDITACE

Akreditace tj. oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění. Vydává ji určitá akreditační autorita. ...

Žádost o akreditaci vzdělávacího programu se podává právě MŠMT, které ji postoupí Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání